contineo

contineo
contineo, 2, (1) hold, keep, hold fast, G. 5:1; (2) contain, A. 23:26; (3) stop (ears), A. 7:57.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • retenir — [ r(ə)tənir; rət(ə)nir ] v. tr. <conjug. : 22> • 1050; lat. retinere I ♦ Conserver; mettre en réserve pour soi, en vue d un usage futur. 1 ♦ Garder (ce qui appartient à autrui); refuser de donner. ⇒ détenir. Hôtelier qui retient les bagages …   Encyclopédie Universelle

 • ՊՆԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ն. κρατέω, κατακρατέω firmiter teneo, obtineo, corroboro, fortifico, munio. Գրի եւ որպէս ռմկ. ՊՆՏԵԼ. Պինդ առնել, հաստատել. ամրացուցանել. պնտացնել, ամրցընել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Аффективная инконтиненция — (аффект лат. in – нет, contineo – удерживать) – эмоциональное недержание, слабодушие …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • ԲԱՒԱՆԴԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 12c ն. որ եւ ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼ. περιέχω, περιλαμβάνω, περιγράφω comprehendo, contineo, circumscribo Հասու լինել բոլորին. ըմբռնել ողջոյն. ամփոփել. բակձաձել, պարփակել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c չ. եւ ն. χωρέω capio, contineo, ἰκανός εἱμι idoneus sum, δύναμαι possum, valeo Բաւական լինել. իբր կարօղ լինել տանել. Եւ Կարել առնել. կարել. զօրել. տոկալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՎԱՆԴԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 506 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ն. περιέχω, περιλαμβάνω comprehendo, contineo Զբովանդակ լրիւ պարփակել. պարագրել, ամփոփել, տեղեաւ, կամ մտօք. մէջը առնել, սըղմցնել. Տե՛ս եւ ԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺՈՅԺ — ( ) NBH 1 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. Որպէս թէ Ոյժ տոկալոյ. Հանդուրժելն. համբերութիւն. կար. զորութիւն. բաւ. ... *Ժոյժ սնափառի. Վրք. հց. ՟Բ. հին թրգ. որ հստ ետնոյն ասի. *Սնափառի համբերութիւնʼʼ: *հանդերձ նոքօք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՆՈՒՄ — (խցի, խի՛ց.) NBH 1 0955 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 14c ն. ԽՆՈՒՄ φράσσω, ττω, ἑμφράττω sepio, munio, constipo βύω obturo, obstruo καμμύω claudo συνέχω contineo. որ եւ ԽՑԱՆԵԼ, ԽՑԵԼ. Փակել եւ պատել ամենայն մասմբք. Կափուցանել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՐՕՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1139 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c ձ. δογματίζομαι, ἁσκέομαι, ἑγκρατέω vitam colo religiosam, exerceo, vel contineo me, abstineo. Կրօնաւոր լինել. հրաժարական կեանս վարել. Ճգինլ. առաքինանալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՇԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 10c, 12c ն.չ. φείδομαι parceo συνέχω contineo, retineo. Ճիշդ գտանիլ ʼի տալն. խնայել. անխայել. զնդալ. ռշդութեամբ եւ ժլատութեամբ վարիլ. պինդ պահել. *Որ սերմանէ ճշդելով, ճշդելով եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0417 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c չ. եւ ն. ἁνίημι, ἑπιχωρέω, συγχωρέω locum do, cedo, concedo, permitto, dimitto, missum facio, indulgeo, veniam do եւ այլն. (ʼի Ներ, թ. եէր. այսինքն տեղի.) Տեղի տալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”